Plankning 11, swing
Tvåstämmig
Tre-fjärdedelstakt, å takter lång, med triolfeeling
Tonart: e-moll
© Olle Zandén 2004