Plankning 8
Tvåstämmig
Två-fjärdedelstakt, å takter lång
Tonart: D-dur
© Olle Zandén 2004