Sid 46 > Notsystem C
Notsystemet spelas sex gånger: 1-2) korrekt, 3-4) med två till fyra toner fel, 5-6) med två till fyra andra toner fel
© Olle Zandén 2004