Sid 45 > Notsystem EF
Notsystemet spelas tre gånger: 1) korrekt, 2) med 1-2 toner fel, 3) med 1-2 andra toner fel
© Olle Zandén 2004