Sid 37 > Notsystem EF
Notsystemet spelas fyra gånger: 1) korrekt, 2) några fel, 3) samma fel med en paustakt mellan varje takt, 4) korrekt men med pauser
© Olle Zandén 2004