Sid 27 > Notplan C
Notplanet spelas fyra gånger: 1) korrekt, 2) några fel, 3) samma fel men med en takts paus mellan varje takt, 4) korrekt
© Olle Zandén 2004