Sid 22 > Notsystem D
Notsystemet spelas tre gånger: 1) korrekt, 2) fem fel, 3) samma fel men med två takters paus mellan varannan takt
© Olle Zandén 2004