Sid 8 > Notsystem HI
Notsystemetspelas fyra gånger: 1) korrekt, 2) fel, 3) fel med paus mellan varje takt, 4) korrekt med pauser
© Olle Zandén 2004